Wycieczka

     Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, pracowników i emerytów Z.S. nr. 4 na wycieczkę , która odbędzie się w terminie 15-17 czerwca 2017 (termin Bożego Ciała) "Morska przygoda-promem do Szwecji". Opłata za wycieczkę ok. 400 zł, dokładna godzina wyjazdu do ustalenia bliżej terminu wyjazdu. Po zapoznaniu się z programem wycieczki chętnych na wyjazd prosimy o zapisy do 10 stycznia 2017r.

Plan wycieczki

Zebranie rodziców

Informujemy, że dnia 19.02.2017r. ( niedziela) o godzinie 10 na auli szkolnej odbędzie się ogólnoszkolne zebranie rodziców. Później odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas oraz będzie też możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Serdecznie zapraszamy.
Dyrekcja i nauczyciele„Zakochani są wśród nas”

Dzień św. Walentego nie mógł minąć niezauważony w naszej szkole i dlatego klasa I TE / TL postanowiła zaakcentować 14 lutego w sposób szczególny. Zorganizowała więc pocztę walentynkową, dzięki której każdy mógł, w sposób jawny lub całkiem anonimowy, wyrazić swoje uczucia ukochanej osobie.Oprócz tradycyjnej walentynki można było ofiarować również słodkie ciastko lub balonik w kształcie serca, które były do nabycia u pierwszaków. Zebrane środki zostaną przekazane na cele charytatywne.W szkole została zorganizowana także akcja pn. Walentynka, dzięki której można było uniknąć odpytywania. Wystarczyło przyjść do szkoły ubranym lub umalowanym w motyw czerwonego serca. Wielu z nas skorzystało, w końcu nie codziennie mamy Dzień Zakochanych.Wizyta Ekscelencji księdza Biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa

Dnia 16 stycznia 2017 roku naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość - Jego Ekscelencja ksiądz Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus. Po serdecznym powitaniu piosenką głos zabrał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Podziękował on za przybycie Jego Ekscelencji i w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wielką rolę Kościoła w wychowaniu młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Powiedział o dobrej współpracy parafii ze szkołą i różnorodnych inicjatywach, w których biorą udział uczniowie. Następnie głos zabrali uczniowie, którzy wręczyli kwiaty, podziękowali za przybycie i piosenką pt. „Jest taki dzień” wprowadzili w atmosferę szczególnego spotkania. Następnie grupa młodzieży z kl. I TŻ i TZ przy wsparciu kolegów z kl. II i III TŻ, pod kierownictwem ks. P. Grzeszka i pani M. Chomaniuk, przedstawiła Jasełka. Po występie ksiądz Biskup podziękował uczniom i skierował do wszystkich swoje słowa. Mówił o powołaniu do bycia świętym, by każdy z nas starał się tak żyć, by świętość osiągnąć. Wspomniał też o roli Chrystusa, który przybył na świat, by szerzyć dobro wśród ludzi. Po tym wystąpieniu były podziękowania ze strony dyrekcji i upominki. Pobyt Biskupa w szkole zakończyło wspólne śpiewanie kolęd. Młodzieży szczególnie spodobał się duet w wykonaniu księdza Biskupa i dyrektora szkoły. Ksiądz Biskup ujął wszystkich, a zwłaszcza młodzież, swoją otwartością, życzliwością i poczuciem humoru.

IX OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ

     Dnia 10.01.2017 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie oraz w pozostałych 8 Okręgach w Polsce odbył się Etap Okręgowy IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Tegoroczna edycja olimpiady odbywa się pod hasłem: „Wyposażenie techniczne w hotelarstwie”. W etapie okręgowym wzięły udział m.in. dwie uczennice naszej szkoły: Anna Karwowska – klasa III technikum hotelarstwa i Magdalena Gołębiecka – klasa II technikum hotelarstwa. Miały one za zadanie rozwiązać test pisemny, składający się z 80 pytań zamkniętych, a czas na rozwiązanie wynosił 90 minut .
          Trzymamy za nich kciuki!
               Powodzenia i gratulujemy udziału!

WIZYTA W DOMU DZIECKA W BIAŁOWIEŻY

Dnia 16.12.2016 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami odwiedzili Dom Dziecka w Białowieży. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia uczniowie przekazali wychowankom słodkie prezenty oraz zestaw gier towarzyskich. Następnie młodzież udała się do pobliskiego Domu Kultury na premierę spektaklu „Hanulka i Wiedźma”. W spektaklu udział wzięli wychowankowie DD w Białowieży oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim. Wizyta została zakończona wspólnym obiadem. Pani Dyrektor DD Krystyna Dackiewicz przekazała specjalne podziękowania na ręce Pana Dyrektora ZSNr4 Bolesława Hryniewickiego za bezinteresowną pomoc oraz życzliwość okazaną jej podopiecznym, dodając , że „dzięki przyjaznej dłoni, ludzi dobrej woli, możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń”.

Szkolne Jasełka

Dnia 22 grudnia 2016 roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w szkole zapanowała iście atmosfera wigilijnego wieczoru. Od rana widać było elegancko ubranych, czy też już przebranych i gotowych do występu uczniów. Nawet najbardziej opornym na tradycje udzieliła się ta świąteczna atmosfera. Szkoła to przecież nasz drugi dom, więc warto dbać o to, aby wszyscy w tej wspólnocie czuli się, jak w kochającej się rodzinie. Dlatego też w poszczególnych klasach zorganizowano klasowe wigilie. Królowały typowo świąteczne dania: pierogi z grzybami, ryby, barszcz, placki postne, sałatki, makowce, pierniczki. Nie zabrakło też bardziej wykwintnych ciast i owoców. Wigilie zaczynano przełamaniem się opłatkiem i składaniem sobie nawzajem życzeń. Po posiłku śpiewano czy też słuchano kolędy i piosenki świąteczne.Następnie, w pięknej scenerii na auli, klasa I TŻ i TZ z pomocą koleżanek i kolegów z klas: I TE, II TŻ i III TŻ pod kierownictwem ks. Pawła Grzeszka, ks. Pawła Sidoruka i pani Marii Chomaniuk przedstawiła Jasełka. Zostały one wzbogacone o przybycie do nowonarodzonego Jezusa uczniów Zespołu Szkół nr 4. Przynieśli on w darze nie tylko typowe grzechy uczniów ale też zapewnienia przemiany swego dotychczasowego życia. Dzieciątko Boże ma dodać im sił do dobrego. Występ wzbogaciły kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” pod kierownictwem pana Mikołaja Turkowicza. Piękne stroje wypożyczyło Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” przy parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Potem młodzież złożyła życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły. Na zakończenie zabrał głos dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Podziękował młodzieży i przygotowującym występ księżom i nauczycielom oraz złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. <

Reforma systemu edukacji - spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i przedstawicielami organów prowadzących

W dniu 5 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne Podlaskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących i dyrektorami szkół z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, dotyczące wdrażania reformy systemu edukacji. Kuratorium Oświaty w Białymstoku było reprezentowane przez Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń – Podlaskiego Kuratora Oświaty, Pana Franciszka Górskiego – Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, Panią Elżbietę Kamińsą – Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, Pana dr Tadeusza Andrzeja Mośka - wizytatora, Pana Romualda Mazura – st. wizytatora, Pana Krzysztofa Henryka Ostrowskiego – st. wizytatora oraz Panią Małgorzatę Lipińską – wizytatora. Na spotkanie przybyli licznie dyrektorzy szkół i przedstawiciele organów prowadzących, wśród nich Pan Naczelnik Anatol Grzegorz Tymiński.

Podlaski Kurator Oświaty – Pani Jadwiga Mariola Szczypiń


Pani Kurator zapoznała uczestników spotkania z nowym ustrojem szkolnym oraz harmonogramem wdrażania reformy edukacji, której celem jest stworzenie szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w tożsamości kulturowej narodu. Zmiany zostały przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Chodzi w nich o to, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Prace nad przygotowaniem reformy zostały poprzedzone ogólnopolską debatą o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i samorządowcy, a więc środowiska najbardziej zainteresowane prawidłowym funkcjonowaniem szkół, wyrazili swoją opinię na temat obszarów edukacji, które wymagają zmian. Dzięki tym konsultacjom zaplanowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i ich dzieci, nauczycieli i środowiska oświatowego.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji – Pani Elżbieta Kamińska oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego – Pan Franciszek Górski


Pani Dyrektor Elżbieta Kamińska przedstawiła nową strukturę szkolnictwa oraz przekształcenia szkół. Wprowadzone zmiany dotyczą w pewnym zakresie liczby klas w szkołach, nie zmieni się natomiast liczba lat nauki. Z punktu widzenia nauczycieli oznacza to zwiększenie liczby etatów i wzrost zapotrzebowania na nauczycieli. Zastosowano również odpowiednie rozwiązania chroniące dyrektorów gimnazjów.

od lewej:Pan Romuald Mazur – st. wizytator, Pan dr Tadeusz Andrzej Mosiek - wizytator, Pan Krzysztof Henryk Ostrowski – st. wizytator, Pani Małgorzata Lipińska – wizytator, Pan Anatol Grzegorz Tymiński – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia


Pan Dyrektor Franciszek Górski zapoznał zebranych ze zmianami w procesie nauczania, które umożliwią optymalne wykorzystanie potencjału polskiej edukacji. Oznaczają one powrót do klasycznego kształcenia przedmiotowego, w ramach którego uczeń zdobywa wiedzę ogólną z każdej dziedziny nauki, a nie tylko uczy się rozwiązywania testów. W nowej szkole położony zostanie nacisk na nauczanie języka ojczystego i kultury – z całym jej historycznym dziedzictwem, języków obcych, technologii informacyjno – komunikacyjnych i matematyki. Pilnej zmiany wymaga też kształcenie zawodowe. Tu zostanie wprowadzony dualny system kształcenia, w którym szkoły średnie współpracują ze środowiskiem pracodawców.Po części informacyjnej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Ten działający przy szkole od 45 lat zespół folklorystyczny doskonale wpisuje się i tworzy tożsamość Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, jako szkoły, która uczy i wychowuje, przekazuje wiedzę i kształtuje postawy moralne, uczy rozumienia dzisiejszego świata i zachęca do śmiałego w nim udziału. W ten sposób Zespół i jego instruktorzy, którymi są: Mikołaj Turkowicz (kierownik artystyczny, 45 lat w Zespole), Eugeniusz Sacharzewski (kierownik kapeli, 45 lat w Zespole), Jerzy Jaroszuk (kontrabasista, emerytowany nauczyciel – polonista), Witold Drobotko (trębacz), Magdalena Sokólska (choreograf, nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych) dokładają swoją cegiełkę do tworzenia szkoły dobrej dla każdego ucznia.

Zebranie rodziców

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół NR 4 im. Ziemi Podlaskiej, zapraszają wszystkich rodziców na zebranie dnia 5.12.2016 (poniedziałek) na godz.16 . Spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w następujących salach:Zainteresowanych rodziców informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych spotkań z poszczególnymi nauczycielami przedmiotów. Nauczyciele będą czekać w pokoju nauczycielskim, a potem udzielać informacji w sali 27 ( religia).

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

www.powiatbielski.pl

XXI Edycja Konkursu Wojewódzkiego
„Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym"

     W dn. 4 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się wojewódzki konkurs dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym „Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym” organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
     Do konkursu przystąpiło 17 uczniów z klasy 4 Technikum o kierunku rolniczym.

     Laureatami konkursu zostali:
     • Pietraszko Mateusz –I miejsce,
     • Majewski Sebastian – II miejsce,
     • Balejko Kamil – III miejsce.

     Do etapu wojewódzkiego został zakwalifikowany laureat I miejsca Mateusz Pietraszko.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Warsztaty baristyczne

     W dn.3.11.2016r. klasa IIITŻ wraz z nauczycielkami Marią Chomaniuk, Anną Radziewicz i Dorotą Pachwicewicz uczestniczyła w warsztatach baristycznych w zajeździe „Junior” w Dobromilu prowadzonych przez panią Urszulę Zawadzką.
     Uczniowie poznali tajniki, mity i fakty na temat sposobu uprawy, palenia i rodzaju kawy i herbaty. Pogłębiali wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów parzenia kawy i herbaty. Degustowali i porównywali smaki i aromaty kawy i herbaty. Parzyli kawę esspresso, cappuccino, latte macchiato.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

TARGI WARSAW GASTRO SHOW 2016

     W dn. 27.10.2016r. uczniowie klas II, III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Hotelarskiego pod kierunkiem p. Katarzyny Lorkiewicz, Doroty Pachwicewicz i Marii Chomaniuk wyjeżdżali na targi gastronomiczne WARSAW GASTRO SHOW 2016. Mieli możliwość udziału w pasjonujących wykładach, pokazach i prelekcjach, które prowadzili specjaliści zakresu techniki i technologii gastronomicznej. Degustowali specjały kuchni tajskiej, dania z jagnięciny. Poznawali technikę przygotowania sushi oraz rozbioru tuńczyka błękitnopłetwego.
     Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem przyszłych pracowników branży gastronomiczno – hotelarskiej.

I nagroda w ogólnopolskim konkursie „ Historia bliska- nieodkryta, nieodpowiedzialna, niewysłuchana…” uczniów z Zespołu Szkół z d. j. n. b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli

     Uczniowie z Zespołu Szkół z d. j. n. b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli Grzegorz Kalina, Mateusz Karpiuk, Natalia Mirończuk, Jakub Rybak, Mateusz Stepaniuk i Grzegorz Taranta pod kierunkiem Elżbiety Ciulkiewicz i Dariusza Horodeckiego nakręcili film , za który zdobyli I nagrodę w XIX ogólnopolskim konkursie HISTORIA BLISKA za pracę „PRL-mit bohatera”.
Jesteśmy dumni, iż dwóch autorów filmu z tej grupy Jakub Rybak i Mateusz Stepaniuk są uczniami naszej szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wizyta w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach

     Dnia 17 listopada uczniowie klasy I TŻ odbyli interesujące warsztaty edukacyjne w „Ziołowym Zakątku”.
Najpierw zwiedzili część produkcyjną firmy Dary Natury i zapoznali się z techniką tłoczenia oleju na zimno oraz sposobem produkcji mieszanek ziołowych, przypraw i herbatek owocowo-ziołowych.
Uczniowie poznali wygląd, zapach i zastosowanie podstawowych przypraw. Następnie samodzielnie komponowali mieszanki przyprawowe. Zwiedzili też Podlaski Ogród Ziołowy z bogatą kolekcją roślin użytkowych oraz zagrodę ze zwierzętami. Na koniec wszyscy mieli możliwość zakupu produktów zielarskich.
Powiatowa akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W bieżącym roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Udział w uroczystości wzięli m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego ze Starostą Bielskim dr inż. Sławomirem Jerzym Snarskim i Wicestarostą Piotrem Bożko, dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów powiatu bielskiego, uczniowie i rodzice.Swą obecnością obchody zaszczycili również: Senator RP Pan Tadeusz Romańczuk, Dziekan Bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko, Dziekan Bielski ks. mit. Leoncjusz Tofiluk, księża proboszczowie bielskich parafii, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Pan Jarosław Borowski, Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych oraz przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wydziału Oświaty z naczelnikiem Grzegorzem Anatolem Tymińskim.
Uroczystość rozpoczęła młodzież, która powiedziała o szczególnej roli nauczyciela w społeczeństwie. Następnie przywitał wszystkich zgromadzonych dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej Bolesław Hryniewicki. Były kwiaty i podziękowania od młodzieży dla swoich nauczycieli, przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, duchownych i przedstawicieli władz samorządowych.Następnie głos zabrał Starosta Bielski dr inż. Sławmir Jerzy Snarski. Podziękował on nauczycielom za misję, jaką spełniają, za efekty, osiągnięcia i wspaniałych absolwentów. Starosta Snarski zwrócił uwagę na doniosłą rolę nauczycieli w szkole i społeczeństwie. To dobrzy nauczyciele, którzy są autorytetem dla swoich uczniów, tworzą dobrą szkołę. Pan Starosta zachęcał do podejmowania odważnych decyzji, optymistycznego patrzenia w przyszłość i pozytywnego nastawienia do dokonujących się zmian, których nie należy się bać. Elementem uroczystości było także wręczenie nagród Starosty Bielskiego dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół powiatu bielskiego.Pan Senator Tadeusz Romańczuk zasygnalizował, że polską oświatę czekają zmiany, które umożliwią szkołom lepsze kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Ksiądz Dziekan Kazimierz Siekierko oraz Ksiądz Dziekan Leoncjusz Tofiluk zwrócili uwagę na ważne zadanie szkół, jakim jest wychowanie młodzieży, życzyli nauczycielom, pracownikom oświaty i uczniom, aby praca wychowawcza i dydaktyczna zrodziła wiele szlachetnych owoców.Młodzież piosenkami i wierszami podziękowała nauczycielom poszczególnych przedmiotów za pasję, z którą wykonują swoją pracę. Występy, a szczególnie piosenki, nagrodzono brawami.Chcę zostać hotelarzem – wycieczka branżowa po hotelach

     Dnia 06.10 2016 roku klasa II technikum hotelarskiego wraz z opiekunem Katarzyną Lorkiewicz odwiedziły dwa białostockie hotele trzygwiazdkowe – HOTEL IBIS STYLE oraz HOTEL 3 TRIO. Oba hotele zrobiły na uczniach ogromne wrażenie, zarówno pod względem wystroju, funkcjonalności, wyposażenia, jak i serdecznego, ciepłego przyjęcia przez personel hotelu, a w szczególności przez Panie d.s marketingu, które oprowadzały grupę.


     W pierwszej kolejności klasa udała się do hotelu IBIS STYLES BIAŁYSTOK. Jest to pierwszy i jedyny hotel sieciowy w Białymstoku, który funkcjonuje od maja bieżącego roku przy Galerii Jurowieckiej . Podstawowymi cechami Ibis Styles są prostota, interaktywność i serdeczność. Niepowtarzalny charakter hotelu odzwierciedla, z nutką humoru, kolorowego i pełnego energii ducha marki, motyw przewodni hotelu, jakim są ptaki. Motywy ptasie uczniowie mogli zaobserwować m.in. w pokojach hotelowych, gdzie nad łóżkami hotelowymi ptaszki są ręcznie namalowane i ćwierkają w różnych językach, w salach konferencyjnych, w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na recepcji.
     Drugim hotelem odwiedzonym tego dnia był HOTEL 3 TRIO . Hotel 3 Trio to nowoczesny i komfortowy hotel. Uczniowie dowiedzieli się, że Hotel Trio jest pierwszym hotelem w Polsce, który stosuje dezynfekcje absolutną poduszek, dzięki zastosowaniu metody sanipill. Dodatkowym atutem hotelu jest możliwość wyboru koloru pokoju, dzięki zastosowaniu oświetlenia w technologii LED RGB. Hotel trio urzekł uczniów niepowtarzalnym wystrojem , zwłaszcza okrągłym łóżkiem w jednym pokoju oraz specjalnie przygotowanym dla nich poczęstunkiem.

Zebranie rodziców


     Dnia 2 października miało miejsce zebranie rodziców. Spotkanie zainicjował dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki, który przedstawił atuty szkoły. Przybyli rodzice mieli możliwość zapoznać się także z wynikami, jakie uczniowie naszej szkoły osiągnęli podczas egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


     Następnie głos zabrała pani Alicja Malinowska - Smotek, pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która zwróciła uwagę na to, że między szkołą a rodzicami powinna istnieć stała współpraca, dzięki której uczeń jest w stanie osiągnąć sukces.


     W dalszej kolejności wicedyrektor szkoły Barbara Onacewicz omówiła ważne kwestie związane z egzaminami, które czekają naszych uczniów w tym roku szkolnym.


Tę część spotkania zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”.
Otrzęsiny klas pierwszych

     Nadszedł oto dzień oficjalnego włączenia pierwszaków do grona uczniów naszej szkoły. Żeby tak jednak stać się mogło, pierwszoklasiści musieli przejść swego rodzaju chrzest. Dnia 29 września miały więc miejsce Otrzęsiny. Uczniowie klas pierwszych, choć z lekkim niepokojem, stawili się na sali gimnastycznej. Wzięli następnie udział w konkurencjach, zwycięstwo w których było nagrodzone wybranym przez klasę dniem bez pytania. Bezkonkurencyjna okazała się klasa I TE/TL.
Aby dodatkowo upamiętnić ten dzień, po otrzęsinach odbyła się dyskoteka dla wszystkich uczniów szkoły. Przybyli bawili się znakomicie, a kto nie był, niech żałuje!

16.09.2016 r. – „Sprzątanie Świata”

     Akcja „Sprzątanie Świata” – to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Postanowiliśmy włączyć się i w tym roku w ten szlachetny ruch i całą klasą III TŻ wraz z wychowawczynią udaliśmy się, zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki, sprzątać bliższe i to dalsze otoczenie naszej szkoły. Niestety worki były wypełnione po brzegi śmieciami a spotykani ludzie przyglądali się nam z uśmiechem. Czyżby nie słyszeli o Sprzątaniu Świata…..?

Wywiadówka

ZEBRANIE RODZICÓW (WSZYSTKICH KLAS)
W DN. 02.10.2016 R. (NIEDZIELA) godz. 10.00
PROGRAM SPOTKANIA:
1. Spotkanie ogólne na auli – godz. 10.00
• wystąpienie dyrektora
• wystąpienie przedstawiciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• wystąpienie wicedyrektora - przekazanie informacji dot. egzaminu dojrzałości i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
• część artystyczna – wystąpienie Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”
2. Spotkanie z wychowawcami klas.

Otrzęsiny klas I

     Otrzęsiny klas I odbędą się 29.09.2016 (czwartek) na sali gimnastycznej. Klasy pierwsze przychodzą na godzinę 17, a pozostali uczniowie na 18 na dyskotekę. Wejście do sali gimnastycznej z legitymacją szkolną od strony boiska w zmienionym obuwiu.
Samorząd uczniowski

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

     1 września 2016 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział znakomici goście, którymi byli:
• Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, Dziekan Bielski,
• Pan dr. inż. Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Bielski,
• Pan Piotr Bożko, Wicestarosta Bielski,
• Pani Raisa Rajecka, Wójt Gminy Bielsk Podlaski,
• Pan Grzegorz Anatol Tymiński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia,
• Ksiądz prałat Zbigniew Karolak, Proboszcz Parafii Najświętrzej Opatrzności Bożej,
• Ksiądz Prot. Andrzej Mińko, Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego,
• Pani Tamara Korycka, Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski,
• Pan Aleksy Wiazowski, Przewodniczący Rady Rodziców.


     W związku z reorganizacją szkół do Zespołu Szkół Nr 4 został przyłączony Zespół Szkół Nr 3. Dyrektor Bolesław Hryniewicki wyjaśniał, że proces zmian i związanego z nimi doskonalenia, jest zjawiskiem wpisanym w funkcjonowanie dzisiejszych organizacji, również szkół. Najważniejsze jest, jego zdaniem, to, aby dokonujące się zmiany umiejętnie wykorzystać do tworzenia nowego i lepszego. Chciałby, aby w efekcie reorganizacji powstała nowa jakość – nowoczesna, przyjazna, otwarta na otoczenie szkoła, oferująca swoim uczniom wysoki poziom nauczania oraz atrakcyjne kierunki kształcenia.


     W roku szkolnym 2016 / 2017 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 89 uczniów na następujących kierunkach kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik. Trwa jeszcze nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy dla osób dorosłych w zawodzie technik rolnik, na którym można bezpłatnie uzyskać kwalifikacje niezbędne do przejęcia gospodarstw rolnych i ubiegania się o fundusze unijne. W efekcie reorganizacji szkół w Zespole Szkół Nr 4 będzie kontynuowało naukę 114 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3. Zatrudnienie w nowej szkole znalazło 12 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługowych z byłych „ekonomów”, utworzony został etat pedagoga szkolnego. Łącznie w szkole będzie pobierać naukę 386 uczniów technikum oraz 50 uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób dorosłych. Kadra pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 4 liczy 46 nauczycieli, w tym 5 wychowawców internatu. Od nowego roku szkolnego szkoła ma nowego wicedyrektora, którym jest Pani Barbara Onacewicz oraz nowego kierownika internatu, którym jest Pani Maria Bednarczyk. Zespół Szkół Nr 4 jest jedyną szkołą w Bielsku Podlaskim, przy której funkcjonuje internat. Są w nim zakwaterowani uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Bielska Podlaskiego. Internat dysponuje 125 miejscami, jest obiektem nowoczesnym, funkcjonalnym i dobrze wyposażonym.
     W okresie wakacji w Zespole Szkół Nr 4 trwały intensywne prace remontowe, mające na celu przygotowanie szkoły do przyjęcia nowych uczniów i kierunków kształcenia. Wykonanych zostało 5 pracowni komputerowych, w których będą prowadzone zajęcia z zakresu informatyki, ekonomii, logistyki i hotelarstwa, utworzona został nowoczesna multimedialna pracownia do nauki języków obcych, 2 sale katechetyczne oraz gabinet pedagoga szkolnego. Wykonano gruntowny remont biblioteki szkolnej, została ona powiększona o jedno dodatkowe pomieszczenie na księgozbiór, który w ilości 12 tysięcy egzemplarzy został przeniesiony z Zespołu Szkół Nr 3.Wykonano gruntowny remont pracowni geografii i historii. Całkowicie zmieniła się szatnia, z której usunięto boksy, wykonano nową posadzkę, wyremontowano ściany oraz wstawiono funkcjonalne szafki dla 400 uczniów. Za organizację i nadzór nad pracami remontowymi odpowiedzialna była Pani Grażyna Kozłowska – kierownik gospodarczy. Dyrektor Bolesław Hryniewicki podkreślał, że prace remontowe były możliwe dzięki zapewnieniu finansowania przez organ prowadzący szkołę, którym jest Powiat Bielski. Na ręce Starosty Bielskiego dr inż. Sławomira Jerzego Snarskiego, wicestarosty Piotra Bożko oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Anatola Grzegorza Tymińskiego złożył podziękowanie za wsparcie finansowe i organizacyjne w procesie reorganizacji szkół, dziękował za mądrą politykę oświatową, za niełatwe, ale potrzebne decyzje, które zaprocentują w przyszłości dobrą oświatą w Powiecie Bielskim. Podziękował również Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski Jarosławowi Borowskiemu za remont ulicy Hołowieskiej.
     Uczniów klas pierwszych zapewniał, że podjęli dobrą decyzję wybierając Zespół Szkół Nr 4. Argumentował to wysokimi wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz istniejącymi w szkole licznymi aktywnościami, dającymi możliwość wszechstronnego rozwoju. Wymieniał m.in. prężnie działający samorząd ucziowski, wysokie osiągnięcia sportowe uczniów, działające w szkole koło przedsiębiorczości, w ramach którego prowadzą sklepik uczniowski, działalność artystyczną, zaangażowanie uczniów technikum rolniczego w planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w szkolnym gospodarstwie rolnym. Zwrócił uwagę na konieczność rozwijania i unowocześniania Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, co umożliwi kontynuowanie prawie 45-letniej tradycji „Kukułek”.
     Zespół Szkół Nr 4 jest placówką oświatową, w której duży nacisk kładzie się na wychowanie. W swojej pracy wychowawczej szkoła współpracuje ściśle z Kościołem, który pomaga kształtować postawy moralne młodego pokolenia, uczy dążenia do dobra i prawdy. Dyrektor dziękował znakomitym gościom w osobach ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka Dziekana Bielskiego, księdza prałata Zbigniewa Karolaka Proboszcza Parafii Najświętrzej Opatrzności Bożej oraz księdza prot. Andrzej Mińko Proboszcza Parafii Zmartwychwstania, za ich wielką życzliwość i wspieranie szkoły w jej pracy wychowawczej.
     Starosta Bielski Pan dr inż. Sławomir Jerzy Snarski przypomniał znaną zasadę, że szkoła ma służyć młodzieży. Dobra szkoła organizuje naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność uczniów, korzystając w tym maksymalnie z opinii rodziców. Warunkiem skuteczności działania szkoły są właściwe relacje i wzajemny szacunek pomiędzy nauczycielem i uczniem. Młodzież musi być świadomym uczestnikiem procesu dydaktycznego, zdawać sobie sprawę z tego, że jedynie rzetelna praca i zaangażowanie dają oczekiwane rezultaty. Szkoła ma również wychowywać, uczyć tolerancji, szacunku dla tradycji i kultury, korzystać z nauki wielkich autorytetów. Pan Starosta przypomniał słowa Ojca Św. Franciszka skierowane na Światowych Dniach Młodzieży do małżeństw: „proszę, dziękuję, przepraszam” i zachęcał do używania tych słów również w szkole.

     Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk, Dziekan Bielski, wybitny pedagog, twórca i dyrektor Policealnego Studoium Ikonograficznego, przyłączył się do tak rozumianej wizji kształcenia i wychowania. Słowami Pisma Świętego: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha” zachęcał młodzież do ścisłej współpracy ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i katechetami. Razem z księdzem prałatem Zbigniewem Karolakiem, Proboszczem Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej, życzyli wszystkim Błogosławieństwa Bożego, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych w nowym roku szkolnym.

     Nowy wicedyrektor szkoły Pani Barbara Onacewicz, przekazała dalsze informacje organizacyjne, po czym młodzież udała się na spotkanie w wychowawcami klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 !

     Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1.09.2016 o godzinie 9.00 w auli. Przed uroczystością w szkole będzie odprawiona o godz. 8.00 Msza Święta w Kościele Najświętszej Opatrzności Bożej przy ulicy Hołowieskiej, również o godz. 8.00 będzie nabożeństwo w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Traugutta.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 !

Do pobrania

Wizyta przedszkolaków

     W dniach 11 i 12 maja dzieci z Przedszkola Nr 5 im. Krasnala Hałabały wraz z panią dyrektor Barbarą Wierzchowską oraz nauczycielami i opiekunami odwiedzili naszą szkołę. Celem tej wizyty było zwiedzenie szklarni.
     Nasi mali koledzy poznają zasady zdrowego odżywiania, a w szklarni mogli podpatrywać, jak rosną roślinki, z których potem są przygotowywane smaczne i zdrowe posiłki. Pani Anna Kolada z panią Ireną Giżewską opowiedziały niezwykłym gościom, co rośnie na grządkach, pozwoliły powąchać zioła, a niektórych nawet spróbować.
     Dzieci z zainteresowaniem oglądały nie tylko szklarnię, ale zajrzały też w każdy prawie zakamarek naszej szkoły, po której oprowadził ich pan dyrektor Bolesław Hryniewicki. Przedszkolaki zwiedziły sale lekcyjne, pokój nauczycielski, na szkolnej auli zasiadły na miejscach maturzystów, gdzie stwierdziły, że muszą jeszcze trochę podrosnąć do tak ważnego egzaminu, w gabinecie dyrektora podziwiały puchary, a na szkolnej sali gimnastycznej zagrały w piłkę.
     Na pamiątkę tej wizyty dzieci podarowały nam samodzielnie wykonany obrazek naszej szkoły.
     Zadowolone miny milusińskich przypomniały nam, że wielką radość mogą sprawiać tak zwykłe rzeczy, jak rosnąca cebula czy mięta, gra w piłkę lub kamyki w ogródku.

Powiatowe obchody święta Konstytucji 3 Maja

     Dnia 3 maja uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który uświetnił powiatowe obchody święta Konstytucji 3 Maja.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

     27 kwietnia, na szkolnej auli, uczniowie klas I TZ i TH oraz klasy III TŻ, a także szkolna grupa wokalna przedstawiły społeczności szkolnej montaż słowno – muzyczny, który przygotowany został z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski oraz 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia będzie zaprezentowana podczas powiatowych obchodów wspomnianych uroczystości dnia 3 maja przed pomnikiem Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.
     Nasi mali koledzy poznają zasady zdrowego odżywiania, a w szklarni mogli podpatrywać, jak rosną roślinki, z których potem są przygotowywane smaczne i zdrowe posiłki. Pani Anna Kolada z panią Ireną Giżewską opowiedziały niezwykłym gościom, co rośnie na grządkach, pozwoliły powąchać zioła, a niektórych nawet spróbować.
     Dzieci z zainteresowaniem oglądały nie tylko szklarnię, ale zajrzały też w każdy prawie zakamarek naszej szkoły, po której oprowadził ich pan dyrektor Bolesław Hryniewicki. Przedszkolaki zwiedziły sale lekcyjne, pokój nauczycielski, na szkolnej auli zasiadły na miejscach maturzystów, gdzie stwierdziły, że muszą jeszcze trochę podrosnąć do tak ważnego egzaminu, w gabinecie dyrektora podziwiały puchary, a na szkolnej sali gimnastycznej zagrały w piłkę.
     Na pamiątkę tej wizyty dzieci podarowały nam samodzielnie wykonany obrazek naszej szkoły.
     Zadowolone miny milusińskich przypomniały nam, że wielką radość mogą sprawiać tak zwykłe rzeczy, jak rosnąca cebula czy mięta, gra w piłkę lub kamyki w ogródku.

Sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności przed egzaminem

     Uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w dniu 13 kwietnia 2016r. przystąpili do egzaminu próbnego w części pisemnej potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - kwalifikacji T.06. Sporządzanie i podawanie potraw.

Targi Edukacyjne

     Targi Edukacyjne wpisują się już na stałe do kalendarza imprez edukacyjnych organizowanych w Bielsku Podlaskim. Uczniowie, którzy kończą gimnazjum mogą zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, zdobyć ważne dla siebie informacje, rozwiać wszelkie wątpliwości, ostatecznie potwierdzić decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego też stoiska naszej szkoły nie mogło zabraknąć na Targach Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanych w dniu 6 kwietnia na sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1.
     Stoisko Zespołu Szkół Nr 4 barwnie prezentowało się wśród pozostałych, co zachęcało młodzież z gimnazjów, aby podchodzili i zapoznawali się z nami bliżej. Niektórzy z nich, nie mając jeszcze sprecyzowanych decyzji, chcieli, aby przedstawić im naszą szkołę. A niektórzy przychodzili po to, by po prostu wziąć kwestionariusz, który następnie złożą w sekretariacie naszej szkoły.
     Każdy z gości naszego stoiska został poczęstowany wypiekami naszych uczniów. Największym uznaniem cieszyły się gofry, których zapach kusił zarówno młodzież, jak i nauczycieli.
     W ramach prezentacji ZS Nr 4 wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, ale prawdziwą furorę zrobił zespół tańca nowoczesnego, który gromadził całą publiczność targów. To nowość w naszej szkole, która skupia wokół siebie ogromne zainteresowanie i podziw.
     Targi upłynęły w miłej atmosferze. Pomogły pewnie niejednemu gimnazjaliście i za rok pewnie ktoś z nich stanie po drugiej stronie naszego stoiska i sam będzie informował młodszych kolegów, dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Nr 4.

Zdobywamy indeksy jeszcze przed maturą!

     Dnia 06 kwietnia 2016r. odbyło się wręczenie nagród w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Zdobądź indeks na kierunek Architektura Krajobrazu”, „Zdobądź indeks na kierunek Inżynieria rolno-spożywcza i leśna” na Politechnice Białostockiej. Celem Konkursu jest promowanie i popularyzacja wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno – spożywczym i leśnictwie.

Moralność Pani Dulskiej

     5 kwietnia 2016 r. w auli szkolnej Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej wystąpiła Szkolna Grupa Teatralna „Dziesiątka” z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Grupa teatralna, którą opiekuje się Pani Alicja Nidea, wystawiła spektakl p.n. „Moralność Pani Dulskiej”. Widzowie z zainteresowaniem oglądali występ, który był wykonany bardzo profesjonalnie.DNI OTWARTE

     Dnia 18 marca w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim miały miejsce Dni Otwarte. Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ w tym roku nasza szkoła prowadzi rekrutację wspólnie z Zespołem Szkół Nr 3 w związku z łączeniem szkół od września.     Dyrektor szkoły pan Bolesław Hryniewicki powitał przybyłych gości w osobie dyrektor ZS Nr 3 pani Aliny Baranowskiej, pani Barbary Onacewicz, pani Alicji Burzyńskiej – nauczycieli ZS Nr 3 oraz kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim pana Wawrzyńca Wichrowskiego, a także gimnazjalistów, którzy przyjechali do nas m. in. ze szkół w Augustowie, Orli, Kleszczelach, Milejczycach, Czeremsze, Dziadkowicach, Wyszkach, Dubiczach Cerkiewnych, Hajnówce, Narwi, Oleksinie, Czyżach, Rudce oraz bielskich gimnazjów.
     Pan dyrektor przedstawił naszą szkołę, opowiedział o jej atutach i zachęcał do kontynuowania nauki właśnie u nas. Zwrócił uwagę na dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych, nowoczesną bazę dydaktyczną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, wysoki poziom praktyk zawodowych, praktyki i staże zagraniczne oraz istniejący przy szkole internat. Największym atutem szkoły jest - w ocenie dyrektora Bolesława Hryniewickiego - grzeczna, kulturalna i pracowita młodzież oraz zaangażowana kadra pedagogiczna, którzy razem tworzą w szkole sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi naukową atmosferę.

     Następnie pani Katarzyna Lorkiewicz oraz pani Barbara Onacewicz przedstawiły zebranym uczniom kierunki, które mogą wybrać decydując się na naszą szkołę.     Po oficjalnej części spotkania przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie przedstawili bogaty program, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne. Publiczność w dobry humor wprawiły dwa kabarety, czas umilały występy solistek i szkolnego boysbandu, a kolorytu nadał Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”.     W programie pojawiły się dwie nowości. Pierwszą była grupa tańca nowoczesnego prowadzona przez Klaudię Kowalko. Następnie wystąpiła grupa teatralna prowadzona przez pana Mateusza Sacharzewskiego, która nawiązała z naszą szkołą współpracę.
     Po części artystycznej uczniowie mogli obejrzeć specjalnie przygotowane na ten dzień stoiska branżowe, uzyskać potrzebne informacje, skosztować wypieków naszych uczniów, wziąć udział w zajęciach warsztatowych, a następnie zwiedzić całą szkołę.     Dzień upłynął pod znakiem dobrej zabawy, która obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń i opatrzona była ważnymi informacjami na temat szkoły.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM

ZAPRASZA

                                          GIMNAZJALISTÓW I ICH RODZICÓW NA

  DNI OTWARTE

                                         18.03.2016 r. (piątek) od godz. 10.00                            Program Dni Otwartych:

                           1. Prezentacja stoisk branżowych
                           2. Panel informacyjno – dyskusyjny /godz. 10.00, aula szkolna/
                           3. Część artystyczno - rozrywkowa
                           4. Zwiedzanie szkoły i udział w zajęciach warsztatowychZwiedzanie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

     25.02.2016 r. uczniowie klasy III technikum o kierunku rolniczym zwiedzali Stadninę Koni w Janowie Podlaskim.
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchiwali informacji na temat historii i utrzymaniu, żywieniu pracy stadniny jaka jest prowadzona obecnie.
Przy stadninie prowadzona jest również hodowla bydła mlecznego , która niemniej zainteresowała uczestników.

Zwiedzanie obiektów hotelarskich w Supraślu

     W dniu 18.02.2016 roku, w ramach zajęć lekcyjnych, klasa II Technikum o kierunku hotelarskim pod opieką p. Katarzyny Lorkiewicz odwiedziła supraskie hotele. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z ofertą, standardem oraz pełnym wyposażeniem trzygwiazdkowych hoteli tj: „Hotel Supraśl”, „Hotel Knieja” oraz „ Hotel Borowinowy Zdrój”. Uczniowie zostali bardzo serdecznie przyjęci przez personel poszczególnych hoteli, który szczegółowo ich oprowadzał po obiekcie, zapoznał z pracą na recepcji, pokazał wybrane pokoje, restauracje hotelową, sale konferencyjne, strefę SPA i Wellnes obserwowali oraz chętnie odpowiadał na pytania młodzieży.

Wycieczka do Niemiec

     Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim uczestniczyli w dniach od 16.01 do 19.01.2016 r. w Targach Grune Woche, czyli Międzynarodowym Zielonym Tygodniu w Berlinie.
     Pierwszego dnia grupa licząca dwadzieścia jeden osób zwiedziła Berlin m.in. Potsdamer Platz, Reichstag, fragment muru berlińskiego, Bramę Brandenburską. Następnie uczestniczyła w największych na świecie targach rolnictwa, żywności i ogrodnictwa, które odbywają się co roku w styczniu w Berlinie, podczas których swoją ofertę przedstawia ok. 1650 wystawców z ponad 70 krajów Europy i świata. Kolejnego dnia odbył się wyjazd do Tropical Islands, największej na świecie wyspy na lądzie pod kopułą.
     Wycieczkę zorganizowała nauczyciel – bibliotekarz pani Halina Gierasimowicz przy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego pana Sławomira Grygoruka. Pomimo zmęczenia podróżą uczniowie wrócili zadowoleni i szczęśliwi

Podłaźniczka Bożonarodzeniowa Podlasian

     Dnia 13.01.2016 r. odbył się finał VI edycji konkursu Podłaźniczka Bożonarodzeniowa Podlasian . Wzięli w nim udział uczniowie szkól podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych .
     Przygotowali oni prace w 7 kategoriach: Podłaźniczka, Gwiazda, Szopka, Stroik, Bombka, Wycinanka Bożonarodzeniowa i Kartka Świąteczna. Łącznie, we wszystkich kategoriach, Kapituła Ziemi Podlaskiej w składzie: Halina Gierasimowicz- przewodnicząca, Bolesław Hryniewicki- dyrektor Zespołu Szkół Nr.4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, Aneta Hryniewicka, Sylwia Żarska, Katarzyna Stepaniuk nagrodziła 44 osoby, 6 osób zastało wyróżnionych.
     Przybyli goście obejrzeli następnie część artystyczną, którą przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 4. Nawiązywała ona do niedawno obchodzonych Świąt Bożego Narodzenia. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wigilia z Podlaskimi Kukułkami

     21 grudnia 2015 roku ZPiT Podlaskie Kukułki miał przyjemność gościć, po raz pierwszy, na wigilii organizowanej przez Warsztaty terapii zajęciowej Caritas. Zespół zaśpiewał wiele kolęd i pastorałek na scenie jak i podczas kolacji przy stole, przyśpiewując wspólnie ze zgromadzonymi gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz powiatowych, miejskich oraz gość specjalny- ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz.

Siatkówka dziewcząt I liga 2015/16

Skład drużyny: Kowszuk Karolina, Jakubowska Joanna, Krawczyk Aneta, Charytoniuk Anna, Rybicka Joanna, Tarasiuk Joanna, Turowska Anna, Radzikowska Kamila, Olszewska Żaneta, Filipiak Monika. Trener: Szymaniak Andrzej
     W Zespole Szkół Nr 4 działa sekcja piłki siatkowej dziewcząt. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dziewczęta biorą udział w rozgrywkach I ligi województwa podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych. Reprezentantki naszej szkoły w pokonanym polu pozostawiły najsilniejsze zespoły I ligi tj. LO Mońki. VI LO B-stok, III LO B-stok. LO Suwałki, II LO Bielsk Podlaski.

Perspektywy na udział w programie eTwinning

     W dniach 11-12 grudnia 2015r. dwoje nauczycieli z naszej szkoły Ewa Świderska i Andrzej Rubaszewski wzięli udział w Krajowym seminarium kontaktowym programu eTwinning, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Warsztaty zorganizowane dla uczestników konferencji inspirowały do poszukiwania nowych metod pracy na lekcjach, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aktualnie poszukujemy zagranicznej szkoły partnerskiej do wspólnego opracowania i realizacji ciekawego projektu edukacyjnego.


Wizyta w Domu Dziecka w Białowieży

     Dnia 11.12.2015 roku odwiedziliśmy Dom Dziecka w Białowieży w celu przekazania podopiecznym prezentów z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Paczki zostały przygotowane przez Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Lorkiewicz. Na miejscu zostaliśmy bardzo ciepło powitani przez panią dyrektor, wychowawców i młodzież placówki. Z okazji naszego przyjazdu zostały przygotowane Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu podopiecznych Domu Dziecka, które oglądaliśmy w towarzystwie władz powiatu hajnowskiego. Było bardzo miło, świątecznie i wzruszająco…

Konkurs matematyczny

     Koło matematyczne wydziału informatyki PB zorganizowało konkurs „Choinka matematyczna”. Uczniowie naszej szkoły: Magda Karwowska , Natalia Matczuk i Urszuka Marcińczuk wzięły w nim udział. Rozstrzygnięcie konkursu 15 grudnia. Trzymajcie kciuki!

Futsal chłopców

     Szkolna drużyna halowej piłki nożnej chłopców zajęła IV miejsce w powiecie bielskim w Rozgrywkach II Ligi Szkolnej Województwa Podlaskiego.
     Zawody rozegrały się w trzech rundach, w których wyniki kształtowały się następująco:
I runda (19 listopada 2015):
        Zespół Szkół Nr 4 – II LO z BJN      2:0
II runda (4 grudnia 2015):
        Zespół Szkół Nr 4 – VI LO Białystok 1:2
         Zespół Szkół Nr 4 – Sokółka 1:2
III runda (8 grudnia 2015):
         Zespół Szkół Nr 4 – II LO Suwałki      2:1
         Zespół Szkół Nr 4 – ZS Suwałki      2:1

Panel pracodawców w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

     W dniu 09 grudnia 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z pracodawcami z branży gastronomiczno – hotelarskiej. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Hotelu UNIBUS w Bielsku Podlaskim – Pan mgr Ireneusz Tarasiuk oraz Dyrektor operacyjny, właściciel Hotelu BIAŁOWIESKIEGO*** w Białowieży Pan dr Marek Czarny. Pracodawcy przekazali wiele cennych informacji dotyczących prowadzenia działalności gastronomiczno – hotelarskiej, wymagań stawianych kandydatom do pracy, możliwości zatrudnienia oraz planów dotyczących dalszej działalności hotelarskiej.
     Młodzież była zainteresowana spotkaniem, zadawała wiele pytań dotyczących między innymi historii powstania Hotelu UNIBUS w Bielsku Podlaskim, Hotelu BIAŁOWIESKIEGO w Białowieży, możliwości podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia umiejętności pracowników, praktyk zawodowych, staży oraz innych form zatrudnienia skierowanych do absolwentów technikum hotelarskiego lub technikum żywienia i usług gastronomicznych. Było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań w ramach współpracy szkoły z pracodawcami. Zarówno szkoła, jak i przedstawiciele hoteli, wyrażają chęć zacieśnienia i sformalizowania współpracy, poprzez zawiązanie partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego, obejmującego szkołę, pracodawców, organizacje pozarządowe oraz władze samorządowe.
    W podziękowaniu za wizytę uczniowie wręczyli gościom monografię Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, która powstała z okazji 70-lecia istnienia szkoły. Dyrektor Bolesław Hryniewicki wyraził nadzieję, że kolejne wydanie monografii będzie bogatsze o rozdział opisujący współpracę szkoły z instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie kształcenia zawodowego.

Akcja charytatywna

     Dnia 08-09.12.2015 r. w Naszej szkole odbędzie sie zbiórka pieniędzy przeznaczonych na zakup prezentów świątecznych dla podopiecznych Oddziału Onkologicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Zapraszamy wszystkich do udzaiłu w tej akcji!.

Czapka Mikołaja ...

     Dnia 07.12.2015r. z okazji Mikołajek uczeń, który będzie miał czapkę Św. Mikołaja na glowie nie będzie odpytywany na lekcjach.

Spotanie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego

     Dnia 2 grudnia odbyło się spotkanie z Panią Joanną Malisz kierownikiem III oddziału handlowego i Łukaszem Malinowskim kierownikiem I oddziału handlowego Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim z uczniami klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych pt. " Oferta Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim skierowana do mieszkańców naszego regionu"

Wizyta w Szkole Pisania Ikon

     Dnia 30 listopada uczniowie klas maturalnych odwiedzili Szkołę Ikonograficzną w Bielsku Podlaskim, gdzie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda warsztat pisania ikon. Wyjście zorganizował ks. Paweł Sidoruk.

Dyskoteka Andrzejkowa

    Dnia 26 listopada w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Do szkoły zawitały cyganki z (nie)prawdziwego zdarzenia.
    O godzinie 17-tej rozpoczął się wieczór wróżb, w którym każdy chętnie brał udział, nawet nauczyciele. Ciekawi swej przyszłości ustawili się w kolejce do cyganki, która wróżyła z ręki, z kości, szpilek, a nawet z butelki. Uczniowie dowiedziawszy się, że odniosą sukces, odchodzili zadowoleni. Gorsze miny mieli jednak, gdy dowiedzieli się, że w przyszłości czeka ich np. zakon.
    Po wesołym wróżeniu rozpoczęła się dyskoteka. Rozbawione miny uczniów dawały do zrozumienia, że impreza była udana.

Warsztaty z rękodzieła ludowego

     Dnia 26 listopada uczniowie klas I TH oraz I TZ wzięli udział w kolejnych warsztatach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tym razem przyglądali się tworzeniu ozdób świątecznych z wikliny papierowej, a następnie sami próbowali swych sił w tej dziedzinie. Wykorzystali do tego gazetę oraz każde wolne miejsce w bibliotece. Poszło im całkiem nieźle!

Próbny egzamin zawodowy klas IV TŻ

    W dn. 26.11.2015 r. w naszej szkole odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Do egzaminu przystąpiło 38 uczniów klas czwartych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 zadań zamkniętych, oraz w części praktycznej opracowali ofertę gastronomiczną zawierającą zapotrzebowanie na produkty, kalkulację kosztów oraz dokonali oceny jadłospisu.

Próbny egzamin zawodowy klas III TŻ

    W dn. 26.11.2015 r. w naszej szkole odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje T. 06. Sporządzanie potraw i napojów. Do egzaminu przystąpiło 32 uczniów klasy III o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 zadań zamkniętych, Część praktyczną uczniowie zdają w sześcioosobowych zmianach. Wykonują zestawy potraw składające się z dania głównego, surówki i deseru oraz dobierają zastawę stołową do podania przygotowanych potraw. W czasie przygotowania potraw zwracają szczególną uwagę na organizację pracy i zasady bhp.

"Nawożenie upraw ..."

    25 listopada 2015 r. uczniowie technikum o kierunku rolniczym uczestniczyli w szkoleniu "ABC nawożenia …". Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Pawlonka z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz Pan Igor Ostrowski - trener programu "Tropiciele Mitów".

Matura próbna

     Listopad to czas pierwszych poważnych kontroli wiedzy w klasach maturalnych. Dlatego też dnia 25 listopada klasy IV TZ, IV TŻ a i IV TŻ b przystąpiły do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. W dniu następnym uczniowie zmierzyli się z matematyką. Mieli oni okazję, na pół roku przed prawdziwą maturą, przekonać się, jaki jest ich poziom przygotowania do tego tak ważnego egzaminu, które partie materiału trzeba gruntownie powtórzyć, a które są już przez nich opanowane. Co najważniejsze – uczniowie zrozumieli, że matura to wcale nie bzdura!

Język polski
Matematyka

Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Kuźnia 2015”

     Dnia 15 listopada w Kuźnicy odbyły się XX Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Kuźnia 2015”. Po raz kolejny wzięła w nim udział nasza szkoła i ponownie zostaliśmy docenieni, a to dzięki talentom naszych uczniów oraz ciężkiej pracy pana Mikołaja Turkowicza, który tych uczniów przygotował. Karolina Laskowska, uczennica klasy II TŻ, otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki Marka Grechuty pt. „Wolność”.

Wyjazd młodzieży do kina

    Dnia 13 listopada 2015r. w polskich kinach odbyła się premiera drugiej części najpopularniejszej polskiej komedii romantycznej ostatnich lat, czyli filmu "Listy do M. 2". W tym dniu klasa IVB wraz z wychowawczynią wybrała się do kina Helios w Białymstoku by wraz z innymi bawić się i wzruszać wspominając wigilijny czas.

Wyjazdy edukacyjne kl. I TŻ w ramach pracowni gastronomicznej.

    W listopadzie uczniowie kl. I Technikum o kierunku żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Marii Chomaniuk i p. Doroty Pachwicewicz uczestniczyli w dwóch wyjazdach edukacyjnych.
    9 listopada wyjeżdżali do hotelu „Białowieskiego” w Białowieży. Młodzież poznawała strukturę przestrzenną i funkcjonalną obiektu hotelowego.
   Dnia 16 listopada odbyli wyjazd do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach, gdzie uczestniczyli w warsztatach sporządzania mieszanek przyprawowych do różnych potraw. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z procesem tłoczenia olejów na zimno. Poznali zastosowanie wybranych roślin zielnych.
     Zdaniem młodzieży wyjazdy były ciekawe, poznawcze i atrakcyjne.

Warsztaty baristyczne

    W dn. 18 listopada 2015r. kl. III Technikum o kierunku żywienia i usług gastronomicznych pod opieką p. Marii Chomaniuk i p. Katarzyny Lorkiewicz brała udział w warsztatach baristycznych w zajeździe „Junior” w Dobromilu.
   Uczniowie uczyli się rozpoznawania różnych gatunków kawy oraz sposobów jej parzenia. Pod okiem profesjonalnej baristki i przy pomocy ekspresu ciśnieniowego przygotowali cafe late, cappuccino, espresso. W trakcie warsztatów na bieżąco degustowali przygotowany napój .
    Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Egzamin próbny TECHNIK HOTELARSTWA

     W dn. 10.11.2015 r. w naszej szkole po raz trzeci odbył się próbny egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje T. 11 Planowanie i realizacja usług w recepcji. Do egzaminu przystąpiło 14 uczniów klasy drugiej oraz 3 uczniów klasy trzeciej technikum hotelarskiego. Egzamin polegał na wypełnianiu dokumentacji hotelowej tj. grafiku rezerwacji, formularza rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji, kart pobytu, faktury VAT, itp. Aby zdać egzamin należy uzyskać 75% punktów. Powodzenia!!!

Obchody 97 rocznicy odzyskania Niepodległości „ Żeby Polska była Polską”.

    10 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami w wykonaniu uczennic Joanny Bańkowskiej , Darii Olszewskiej i Karoliny Laskowskiej oraz recytacjami wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil.
    Akademia została przygotowana przez uczniów z klas: ITH i ITZ pod kierunkiem Pani Anny Kolady, oprawę muzyczną przygotowała Pani Magdalena Sokólska i Pan Mikołaj Turkowicz ,Pan Eugrniusz Sacharzweski.


Warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej

     Uczniowie naszej szkoły wraz z panią Haliną Gierasimowicz – szkolnym nauczycielem – bibliotekarzem, dnia 6 listopada, uczestniczyli w niecodziennych warsztatach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sposobami tworzenia biżuterii z filcu mokrego. Początkowe zdziwienie młodzieży przerodziło się w ogromne zainteresowanie, a nawet fascynację. Nikomu nie przyszło wcześniej do głowy, że z filcu mokrego można stworzyć prawdziwe cuda, zwłaszcza biżuterię.
     Uczniowie miło spędzili czas, a co poniektórzy odkryli w sobie uśpione talenty. Wśród nich znalazł się już pewnie niejeden następca pani Ewy Skrzyniarz, która prowadziła warsztaty barwnie opowiadając o samym materiale oraz o sposobach pracy z filcem.


IX Konkurs Pieśni Patriotycznej

    Dnia 4 listopada nasza szkoła wzięła udział w Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim pod Honorowym Patronatem Starosty Bielskiego.
    Karolina Laskowska, uczennica klasy II TŻ, przygotowana przez pana Mikołaja Turkowicza, piosenką pod tytułem „Wolność” wyśpiewała drugie miejsce .
     Naszej koleżance i panu profesorowi dziękujemy i liczymy na kolejne zaszczytne miejsca.


Sekcja tenisa stołowego dziewcząt z Zespołu Szkół Nr 4 najlepsza w powiecie bielskim.

     Uczennice ZSNr4 należące do sekcji tenisa stołowego w składzie:
1. Magdalena Makarska
2. Marlena Wiśniewska
3. Anna Charytoniuk
zajeły dnia 28 pażdziernika, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu bielskiego.
Następnie, dnia 7 listopada w Dobrzyniewie w rozgrywających sie półfinałach województwa podlaskiego dziewczęta zajęły także I miejsce, co umożliwiło im awans do Finału województwa, w którym bierze udział tylko VIII najlepszych zespołów. Finał rozegra się 1 grudnia w Suchowoli.
     Zwycięską drużynę prowadzi pan Andrzej Szymaniak.
     Za dziewczęta trzymamy kciuki !.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     Uczennica czwartej klasy Karolina Kowszuk, została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. 3 listopada 2015 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.


Uczennica czwartej klasy technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych odbiera stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela i Wicewojewody Podlaskiego Wiesława Żylińskiego

Egzamin próbny Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

     W dniach 4 oraz 10 listopada odbył się PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – kwalifikacja T.06 – Sporządzanie potraw i napojów.
Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej:
     *    Część pisemna to test składający się z 40 pytań, do zdania egzaminu należy uzyskać 50% punktów – w klasie III wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu próbnego zdali egzamin;
       *    Część praktyczna polega na wykonaniu zestawu potraw składającego się z kotletów, surówki i dipu. Egzamin odbywa się na stanowiskach pracy w systemie zmianowym po 6 osób. Do zdania egzaminu należy uzyskać 75% punktów – w klasie III uczniowie przystępujący do egzaminu próbnego w części praktycznej zdali egzamin.XX Edycja Konkursu Wojewódzkiego "Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym"

     Dnia 2 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny Konkursu Wojewódzkiego "Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym". W konkursie uczestniczyło 18 uczniów z klasy 4 Technikum o kierunku rolniczym.
Wyniki konkursu:
1 miejsce : Kamil Orzełowski
2 miejsce : Daniel Kowalczuk
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Kamil Orzełowski.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Kiermasz ciast

     Potrzeby drugiego człowieka nie są obojętne uczniom naszej szkoły. Wybiegając zatem myślami w niedaleką przyszłość, postanowili zorganizować akcję charytatywną, a uzbieraną kwotę przeznaczyć na szczytny cel, a mianowicie prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Białowieży z okazji Mikołajek.
    Dnia 26 października urządzono zatem kiermasz ciast. Akcję wspierał Samorząd Uczniowski. Wypieki przygotowali sami uczniowie. Można było spróbować ciast tradycyjnych np. serników, szarlotek lub pierników oraz nowoczesnych, jak ciasto ze szpinakiem, dynią lub ciasta z kremem - jedno smaczniejsze od drugiego. Zainteresowanie akcją w szkole przerosło najśmielsze oczekiwania. Był to naprawdę słodki dzień.
    Wsparli nas także mieszkańcy Bielska Podlaskiego, pracownicy Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz wielu innych                                          za co z całego serca dziękujemy!!!


XL (jubileuszowa) edycja OWiUR

     Komitet Główny OWiUR, który jest organizatorem zmagań przedstawił kluczowe terminy:
• etap szkolny: 23-24.10.2015
• etap okręgowy: 22-23.04.2016
• etap centralny: 03-04.06.2016 w ZSRCKU w Trzciance
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju.
Celem Olimpiady jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Warto podkreślić, że laureaci eliminacji centralnych zyskują możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach rolniczych w kraju. Programowe treści tegorocznej edycji olimpiady obejmują 10 bloków tematycznych:
1. Produkcja roślinna
2. Produkcja zwierzęca
3. Architektura krajobrazu
4. Ogrodnictwo
5. Mechanizacja rolnictwa
6. Ochrona i inżynieria środowiska
7. Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe
a. Technologia żywności
b. Gastronomia
8. Agrobiznes
9. Leśnictwo
10. Weterynaria
• Blok „Żywienie człowieka” od XL realizowany będzie jako dwa odrębne podbloki „Technologia żywności” i „Gastronomia”. • Test teoretyczny z gastronomii obejmował głównie zasady sporządzania i ekspedycji potraw, a także obsługi konsumenta. Do udziału w Olimpiadzie wybierani są uczniowie wyróżniający się wiedzą i umiejętnościami z danego bloku. Przygotowania to codzienna praca opiekunów z uczniami, rozwiązywanie zadań testowych oraz analiza testów z poprzednich lat.

Wyjazd kl. I TŻ do Zakładów Gastronomicznych

     Dnia 19 października 2015 r. odbył się wyjazd uczniów kl. I TŻ, pod opieką pani Marii Chomaniuk i pani Doroty Pachwicewicz, do zakładów gastronomicznych: Dworek Cztery Pory Roku w Pilikach i Restauracja Podlasianka w Bielsku Podlaskim. Uczniowie zapoznali się ze strukturą przestrzenną funkcjonalną zakładów gastronomicznych oraz obejrzeli specjalistyczny sprzęt i urządzenia kuchenne.

Dzień Edukacji Narodowej w Naszej Szkole

     Dnia 13 października 2015 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uczestniczyli w niej nauczyciele, dyrekcja szkoły, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. Na początku głos zabrał Pan Dyrektor Bolesław Hryniewicki, który złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów kl. II TŻ pod kierunkiem pani Doroty Pachwicewicz.

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski

     Dnia 17 września Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odwiedził wyjątkowy gość. Był nim Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. Pan burmistrz spotkał się z uczniami na szkolnej auli i w kilku słowach opowiedział o mieście, w którym mieszkamy, pracujemy, czy też uczymy się. Następnie odpowiedział na najbardziej nurtujące naszą młodzież pytania. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat samego pana burmistrza i jego pracy w Urzędzie Miasta, tego, co ciekawego powstanie w naszym mieście oraz jakie problemy utrudniają finalizowanie niektórych projektów.
    W dalszej kolejności pan burmistrz wręczył najlepszym uczniom książki na temat miasta Bielsk Podlaski i znanych ludzi z nim związanych.
     W podziękowaniu za wizytę, mądre słowa, książkowe upominki, a także mile spędzony czas dyrektor szkoły pan Bolesław Hryniewicki podarował panu burmistrzowi monografię Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, która powstała z okazji 70-lecia istnienia szkoły. Uczniowie wręczyli panu burmistrzowi piękną wiązankę oraz zaprosili do ponownego odwiedzenia naszej szkoły.


Dzień kukurydzy

     13 września tego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Podlaskim Dniu Kukurydzy w Szepietowie. W tym roku na przygotowanym przez PODR w Szepietowie polu kukurydzy o powierzchni 2,5ha zaprezentowanych zostało 135 odmian o różnej wczesności, z 23 firm. Prezentowaną kukurydzę poddano różnorodnym doświadczeniom i zabiegom uprawowym. Przeprowadzono intensywną technologię uprawy tzw. „Top Kukurydza”. Na części pola zastosowano nawożenie RSM w dwóch dawkach: przedsiewnie i pogłównie w fazie 5-7 liścia kukurydzy. Ponadto wszyscy zainteresowani mogli porównać działania kilkunastu herbicydów zastosowanych w kukurydzy. Tegoroczną nowością na polach doświadczalnych jest monitoring nalotów motyli omacnicy prosowianki, groźnego szkodnika w uprawie kukurydzy. Żerowanie gąsienic omacnicy powoduje odłamywanie i zwisanie wiech, gorszego wykształceniu kolb, pękania i łamania się liści oraz łodyg. Identyfikacja szkodnika wymaga starannych obserwacji, bądź prowadzenia odłowu. Po raz pierwszy na szepietowskich poletkach przeprowadzono monitoring szkodnika za pomocą pułapki świetlnej. Rolnicy uczestniczący w święcie mogli zapoznać się z wynikami doświadczeń.
     Najbardziej dynamicznym punktem Dnia Kukurydzy był pokaz pracy maszyn. Na kukurydziane pola wjechał i zaprezentował swoje możliwości najnowocześniejszy sprzęt do zbioru kukurydzy na ziarno i kiszonkę oraz zabiegi uprawowe. Swoje możliwości techniczne zaprezentowały m.in. sieczkarnie, rozdrabniacze resztek, brony oraz rozsiewacz kukurydzy. Tradycyjnie targom towarzyszył Wojewódzki Konkurs Orki, w którym rywalizowało siedmiu młodych rolników z województwa podlaskiego, których zadaniem było zaoranie pola o wymiarach 24x50 m 4-skibowymi pługami. Dodatkowym utrudnieniem były niesprzyjające warunki glebowe, związane z długotrwałą suszą.Uroczystość Dziękczynna za Plony

     Dnia 12 września Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wziął udział w Diecezjalnej Uroczystości Dziękczynnej za Plony. Na dożynkowe obchody licznie przybyli przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy oraz duchowni. Spotkanie zainaugurowane przy Bazylice Mniejszeuj pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim uświetniał m. in. Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”.
     Po zakończonej dziękczynnej mszy biskup drohiczyński Tadeusz Pikus zaprosił wszystkich zgromadzonych na grochówkę, którą, specjalnie na tę okazję, przygotowała nasza szkoła. Do kociołków ustawiły się tłumy. Zupa zniknęła błyskawicznie, a zadowolone miny ludzi i ich pochlebne komentarze były dowodem tego, że grochówka była naprawdę dobra.

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016

      Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim informuje, iż Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 01.09.2015 r. (wtorek) w następujących godzinach:
- Msza Święta w Bazylice (Parafia Narodzenia NMP i św. Mikołaja - godz. 9:00
- Nabożeństwo w Cerkwi Św. Michała Archanioła - godz. 8:00

Spotkanie w szkole z wychowacami odbędzie się o godz. 10:30 1 września 2015r.(wtorek)

Informujemy, że ze względu na uroczystość Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2015/2016, która ma miejsce w naszym mieście dnia 01.09.2015 r., apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w naszym Zespole Szkół odbędzie się 02.09.2015 roku o godzinie 8:00 w auli szkolnej.
Po spotkaniu zajęcia odbędą się zgodnie z planem lekcji.

Program Stypendiów Pomostowych dla maturzystów
informacja o stypendiachOgólnopolski Ranking Techników - Perspektywy 2015r.

      Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, jako jedyne technikum z powiatu, ponownie znalazł się w czołówce najlepszych szkół w województwie podlaskim.

ranking

Złoty Hacel w Przeglądzie Regionalnym

      w dniu 23 listopada 2014 Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim zdobył "Złoty Hacel" w Przeglądzie Regionalnym na XIX Bliskich Spotkaniach z Poezją Śpiewaną w Kuźnicy.

Sportowe drużyny dziewcząt i chłopców najlepsze w powiecie w tenisie stołowym

      30 października 2014 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Nasze obie drużyny zajęły I miejsce.

Pliki do pobrania:
1. Wykaz podręczników do klas pierwszych
2. Kwestionariusz – podanie do szkoły

Centralne eliminacje XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętości Rolniczych

W dniach 6-7.06.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej odbyły się centralne eliminacje XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętnosci Rolniczych. W rywalizacji uczestniczyło 222 uczniów z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów w 5 blokach: produkcji roślinnej, produkacji zwierzęcej, mechanizacji, agrobiznesu oraz żywienia człowieka i gospodarstwa domowego. Spisali się na piątkę. Wiedza i umiejętności praktyczne naszych uczniów okazały się bardzo wysokie, co umożliwiło im zająć czołowe miejsca:
-agrobiznes:
I miejsce - Józef Leonczuk,
IV miejsce - Patryk Moczydłowski;
-produkcja roślinna: III miejsce - Mateusz Osmólski,
XVIII miejsce - Łukasz Burak;
-produkcja zwierzęca: XXIII miejsce - Kamil Malinowski;
-mechanizacja: XII miejsce - Tomasz Karnaszewski;
-żywienie człowieka i gospodarstwo domowe: XXXII - Karolina Kalinowska;
Czterech uczniów uzyskało tytuł laureata, a trzech tytuł finalisty.
Tak dobre wyniki uzyskane w centralnych elimianacjach XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych pozwoliło zdobyć naszej szkole I miejsce w Polsce.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, oraz stypendia studenckie w kwocie 3420 zł, ktora została podzielona na 10 miesięcy roku akademickiego.

Galeria

Okręgowe eliminacje XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejetności Rolniczych

      W Naszej szkole w dniach 11-12.04.2014r. odbyły się XXXVIII okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejetności Rolniczych. 22 uczniów zakwalifikowało się do eliminacji centralnych, które odbyły się w Z.S. w Nawojowej. Wśród nich znaleźli się nasi uczniowie:
- Karolina Sylwia Kalinowska - II miejsce w bloku żywienia człowieka i gospodarstwa domowego;
- Tomasz Karnaszewski - I miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa;
- Kamil Malinowski - IV miejsce w bloku produkcji zwierzęcej;
- Mateusz Osmólski - I miejsce w bloku produkcji roślinnej;
- Łukasz Burak - III miejsce w bloku produkcji roślinnej;
- Józef Leonczuk - II miejsce w bloku agrobiznes;
- Patryk Moczydłowski - III miejsce w bloku agrobiznes.

Ogólnopolski ranking Perspektyw w 2014 roku

      Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, jako jedyne technikum z powiatu, znalazł się
w czołówce najlepszych szkół w województwie podlaskim. Gratulujemy!

ranking