KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY DLA OSÓB DOROSŁYCH !
    (Możliwość uzyskania dyplomu technika rolnika w systemie zaocznym)
              ZAPISY I INFORMACJE: tel. 85 833-27-37
Projekt: Szablonownia